1

تهران

2

خراسان رضوی

3

اصفهان

4

فارس

5

خوزستان

6

آذربایجان شرقی

7

مازندران

8

اذربایجان غربی

9

کرمان

10

سیستان و بلوچستان

11

البرز

12

گیلان

13

کرمانشاه

14

گلستان

15

هرمزگان

16

لرستان

17

همدان

18

کردستان

19

مرکزی

20

قم

21

قزوین

22

اردبیل

23

بوشهر

24

یزد

25

زنجان

26

چهارمحال و بختیاری

27

خراسان شمالی

28

خراسان جنوبی

29

کهگیوله و بویر احمد

30

سمنان

31

ایلام